Waarden en uitgangspunten

Wonen in een groene omgeving die erop gericht is om elkaar te ontmoeten, met ruimte voor privacy en met als doel om meer samen te leven met je buren.

Erve Bosco wordt een plek met veel ruimte voor samenleven door middel van een gezamenlijke tuin en gebouw, een woonerf waarin zowel starters, gezinnen als ouderen een plek vinden en waarin plaats is voor ruim 20 woningen.


Samenleven

Verbinding

Eigenheid

Groen

Duurzaamheid is onderdeel van het project, daar waar dat kan. Het is geen moeten, maar wel een streven. Goede isolatie en ventilatie, warmtepomp, mogelijkheden voor gebruik van zonnepanelen zijn hierin de basis. Tijdens de planfase willen we onderzoeken welke verdere mogelijkheden tot verduurzaming haalbaar zijn;

In het ontwerp van de gezamenlijke tuin is veel ruimte voor groen, een moestuin, gezamenlijk terras, spelen dichtbij de natuur en vergroten van biodiversiteit door gebruik van verschillende natuurlijke materialen.

Diversiteit

We streven naar een gevarieerde groep, met mensen van diverse leeftijden en in verschillende levensfasen; van starters, gezinnen met (jonge) kinderen, alleenstaanden tot gepensioneerden. We verwachten hierdoor een rijkere sociale omgeving te creëren; elkaar ontmoeten in deze verschillende leeftijdsfasen, kunnen leren van elkaar en continuïteit (kunnen) bieden.

Onze partners

De architect

Wij hebben Schoots architecten ingeschakeld om onze woonwensen te realiseren.

De CPO-begeleider

Jeroen Hollander van de Berck is onze procesbegeleider.

De gemeente

Meppel geeft ons in Boshoven ruimte om als groep via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) in gezamenlijkheid onze eigen woning te bouwen. 


Wensenlijst gezamenlijke voorzieningen


Bucketlist


Email
Facebook
Instagram